Ana Sayfa
Öğrenci
Bitirme ve Tasarım

Bitirme ve Tasarım

Bitirme Ve Tasarım için yardımcı dökümanlar ektedir.

ÖNEMLİ DUYURU
EEM Tasarımı/Bitirme Çalışması danısman belirleme formu ektedir.
Form doldurulup danışmana onaylatıldıktan sonra 1 kopyası Danışman Öğretim Elemanına, 1 kopyası da Arş. Gör. Murat Erhan Çimen’e  (Oda No:T4-309) elden teslim edilecektir. Word ortamında doldurulan form ayrıca muratcimen@sakarya.edu.tr adresine eposta eki olarak ta yollanacaktır(eposta ekinde gönderilen formun onaylatılmasına gerek yoktur).(Her dönemin 2. haftası Cuma günü saat 17.00' a kadar dökümanların teslim edilmesi gerekmektedir.)
 
Başvurular için bölüm Duyurular sayfasını takip ediniz.
 
Bitirme için Mavi renkli kapak tasarımı kullanılacaktır.
Tasarım ise "spiral ciltli" olarak hazırlanacaktır.
Kitapçıkların Son Teslim Tarihi Her Dönem: 14. hafta Cuma günü Saat 14:00' a kadardır.Kitapçık teslim etmeyenlerin Bitirme/Tasarım Savunmasına girme hakları olmayacaktır.

NOT-1: Bitirme çalışması/Tasarım raporu tek bir kişi veya bir grup öğrenci tarafından hazırlanıyorsa, her grup sadece 1 takım (Bitirme çalışması 3 nüsha / Tasarım raporu 2 nüsha) teslim edilecektir. 

NOT-2: Bitirme çalışması Teknoloji Fakültesi tarafından belirlenen biçimde ciltli olarak hazırlanmalıdır.Tasarım ise " spiral ciltli" olarak hazırlanacaktır. 

NOT-3: Bitirme Çalışması yapan bütün öğrencilerin Ekte verilen CV  formunu doldurarak danışman hocasına teslim etmesi gerekmektedir.(Fotoğrafta Dahil bütün bilgilerin güncel olması gerekmektedir.)

Not 4: Aşağıda verilen EEM Tasarımı Raporları ve  Bitirme Çalışması Tez Kitapçıkları örnekleri sadece size fikir vermesi adına konulmuştur(Bazıları yazım kurallarına uymamaktadır). Dolayısı ile sizin hazırlayacağınız Rapor veya Kitapçıklar için izleyeceğiniz asıl yol yukarıda verilen Yazım kuralları ve Örnek Bitirme-Tasarım dosyalarında anlatıldığı(istendiği) gibi olacaktır.

Lütfen Bitirme/Tasarım Yazım kurallarını okuyunuz.

Örnek içerisindeki "UYARI" içeren kutuları dikkate alınız.

 

!!!!!DİKKAT!!!!

4. sınıf öğrencilerin dikkatine  
1) Ekte verilen CV’nin doldurularak,  ycantas@sakarya.edu.tr adresine göndermeleri,
2) Fakültemiz Mezuniyet Töreninde kullanılmak üzere;
·       4.Sınıf öğrencilerinin fakültemiz veya üniversitede öğrencilik hayatları boyunca çektirmiş oldukları fotoğrafların,
·        İşyeri Uygulamasında olan tüm öğrencilerimizin, işyerinde çekilmiş fotoğraflarının, ycantas@sakarya.edu.tr adresine
bitirme sınavından önce göndermeleri önemle duyurulur.